Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran www.adencosmetics.si.
Spletna trgovina je last podjetja LNS, spletna trgovina, Jurij Šlehta s.p., ki spletno trgovino tudi upravlja. Vsebine, objavljene v spletni trgovini, so last podjetja LNS, spletna trgovina, Jurij Šlehta s.p. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez dovoljenja podjetja LNS, Jurij Šlehta s.p.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na www.adencosmetics.si so informativne narave. Podjetje LNS, Jurij Šlehta s.p. se bo trudilo za optimalno delovanje spletne trgovine in spletne strani www.adencosmetics.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo portala. Vsi uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. Niti podjetje LNS, Jurij Šlehta s.p., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi portala ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na portalu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Podjetje LNS, Jurij Šlehta s.p. tudi ne more biti odgovorno za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetje LNS, Jurij Šlehta s.p. ne more biti odgovorno za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne trgovine in spletne strani www.adencosmetics.si.

Podjetje LNS, Jurij Šlehta s.p. se bo trudilo za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Podjetje LNS, Jurij Šlehta s.p. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.adencosmetics.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.adencosmetics.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Podjetje LNS, Jurij Šlehta s.p. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno trgovino in spletno stranjo www.adencosmetics.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost podjetja LNS, Jurij Šlehta s.p. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko podjetje LNS, Jurij Šlehta s.p. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

X